Facebook stranica

 http://www.facebook.com/sudski.tumac.mostar

tumacmostar
Prijevodi engleskog jezika s ovjerom pečata ovlaštenog stalnog sudskog tumača. Ovjera diploma, prijepisa ocijena, rodnih listova, raznih uvjerenja kao i svih ostalih dokumenata s engleskog na b/h/s i obratno. Također vršim lekturu tekstova.

1 komentar

Komentariši